Cinsel Danışmanlık ve Tedavi Eğitimi
Mar 16 2019
16 Mart 2019

Cinsel Danışmanlık ve Tedavi Eğitimi

 • TERAPİDER Genel Merkezi / ADANA

1. Modül

 • Cinsellik Kavramı
 • Cinsel işlev ve Cinsel İşlev Bozuklukları (CİB)
 • Cinsel Öykü Alma ve Ayırıcı Tanı
 • Değerlendirme Görüşmeleri ve Formülasyon

2. Modül

 • Kadın Cinselliği
 • Kadınlarda Görülen  Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kadın CİB’larında Tedavi Yaklaşımları
 • Vajinismus ve 10 Adımda Vajinismus Tedavisi

3. Modül

 • Erkek Cinselliği
 • Erkeklerde Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Erkek CİB’larında Tedavi Yaklaşımları
 • Erken Boşalma ve 10 Adımda Erken Boşalma Tedavisi

EĞİTİM TARİHLERİ

 • Cumartesi ve Pazar Günleri Saat: 10.00–18.00
 1. Modül: 13-14 Nisan 2019
 2. Modül: 18-19 Mayıs 2019
 3. Modül: 22-23 Haziran 2019

EĞİTİM YERİ

 • TERAPİDER Genel Merkezi / ADANA
 • Gazipaşa Bul. No:9 Yunus Bey Apt. K:3 D:5  Seyhan / ADANA

VERİLECEK BELGE/SERTİFİKA

 • TERAPİDER Onaylı ‘Cinsel Danışmanlık ve Tedavi Eğitimi’ Katılım Sertifikası

MODÜL ÜCRETİ:  500 ₺ + KDV

 • Kontenjan sınırlı olup kesin kayıt için 100 ₺ ön ödeme yapılmalıdır.
 • Eğitim başladıktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.

EĞİTMEN

 • Uzm.Dr. Taner CANATAR
 • TERAPİDER Genel Başkanı

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimliği Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimleri / Pratisyen Hekimler
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve Asistanları
 • Üroloji Uzmanları ve Asistanları
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları
 • Aile Danışmanları
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Davranış Bilimleri Mezunları
 • Not:Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
 • Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma, ödevler ve sınavlarını başarı ile tamamlayan katılımcılara Cumhuriyet Kanunları’nın ve “ilgili meslek grubunun yasa ve tüzükleri”nin tanıdığı bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere “Eğitim Katılım Sertifikası” verilmektedir.

NOTLAR

 • Toplam 60 saatlik eğitim verilecektir.
 • Sertifika alabilmek için tüm modüllere katılım zorunludur.
 • Birbirini izleyen modüllerden oluşan standart eğitimimiz içerisinde her modül aynı zamanda ayrı birer workshop şeklinde planlandığından bağımsız olarak da ayrı ayrı modüllere katılım mümkündür. Katılım sağlanan her modül için o modüle ait katılım sertifikası verilmektedir.
 • Yoğunlaştırılmış kısa süreli cinsel danışmanlık ve tedavi eğitimi; cinsel sağlık alanında çalışan ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimler için bir temel oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Her meslek profesyoneli aldığı bu temel eğitimin üzerine kendi deneyimlerini eklemeli ve okuyarak kendi kişisel gelişimini tamamlamalıdır.

AİLE TERAPİLERİ VE TERAPİSTLERİ DERNEĞİ – TERAPİDER

*Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin organizasyon ve mali işlemlerinin üstlenicisi ‘Canatar Terapi Enstitüsü’dür.