CİNSEL TERAPİLERDE YENİ NESİL UYGULAMALAR
Oct 20 2019
20 Ekim 2019

Cinsel Terapilerde Yeni Nesil Uygulamalar (ACT – Kabul Ve Kararlılık Terapisi ve Davranış Terapileri)

 • TERAPİDER Genel Merkzi

En sık görülen tıbbi sorunlardan olan cinsel işlev bozuklukları, sadece biyolojik değil, psikolojik ve sosyolojik değişkenler ile insanlar arası etkileşimlerin tamamından kaynaklanabilir. Bununla birlikte cinsel işlev bozukluklarının birçoğu bilgisizlikten, utanma, korku, endişe, güvensizlik, kaygı ve önyargıların yarattığı gereksiz baskılardan ve kişinin başta cinsel organları olmak üzere kendi bedeniyle ilgili olumsuz düşünce ve inançlarından kaynaklanmaktadır. Bütün bu yanlış bilgi ve inanışlar da sağlıklı bir cinsel yaşam kurmanın ve doyumlu bir cinsellik yaşamanın önündeki en büyük engeldir.

ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi), ‘‘üçüncü dalga” olarak da adlandırılan, kendindelik-farkındalık (mindfulness) ve kabul (acceptance) temelli müdahaleleri içeren bilişsel-davranışçı terapiler arasında yer alır. Belirti azaltmayı ya da semptomu ortadan kaldırmayı amaçlamaktan ziyade kişinin bütünsel gelişimi, farkındalığı ve değişimine odaklı çalışan bir tekniktir. Kabul ve kararlılık terapisinde temel amaç kişilerin değerlerine uygun bir yaşam sürmesi için gerekli olan becerileri öğrenmeleri ve psikolojik esnekliklerinin arttırılmasıdır.

Bu eğitimin temel hedefi:

 1. Cinsel işlev ve cinsel işlev bozukluklarına ait temel yaklaşımları kavramak, cinsel öykü alabilmek,
 2. Davranış Terapileri ve ACT’in genel kuramsal çerçevesini öğrenmek,
 3. ACT temelli davranış ve vaka formulasyonu yapabilecek donanımı kazanmak,
 4. Cinsel İşlev Bozukluklarında temel ACT tekniklerini kullanabilecek beceriye sahip olabilmek

 

 1. OTURUM: Davranış Terapileri ve ACT
 • Davranış Terapileri ve ACT’in Genel Kuramsal Çerçevesi
 • ACT Seanslarının Yapılandırılması ve Terapi Süreci
 1. OTURUM: Cinsel İşlev Bozuklukları (CİB)’nda Davranış ve ACT Yaklaşımı
 • Cinselliğin Psikolojisi, Cinsel İşlev ve Cinsel İşlev Bozuklukları
 • CİB’larında Tedavi Yaklaşımları
 1. OTURUM: Kadın CİB’larına Davranış ve ACT Temelli Yaklaşım
 • Kadın Cinselliği ve Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Genito-Pelvik İçe Girme Bozukluğu  ve ACT Temelli Tedavi Yaklaşımı
 1. OTURUM: Erkek CİB’larına Davranış ve ACT Temelli Yaklaşım                               
 • Erkek Cinselliği ve Erkeklerde Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Erken Boşalma Davranışçı ve ACT Temelli Tedavi Yaklaşımı
 1. 5. OTURUM: CİB’larına Davranış ve ACT Temelli Yaklaşım
 • Kadında Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğuna Yaklaşım
 • Erkekte Düşük Cinsel İstek Bozukluğuna Yaklaşım
 • Sertleşme Sorunları ve Tedavi Seçenekleri
 1. OTURUM: Tedavinin Sonlandırılması
 • ACT Seanslarının Sonlandırılması ve Takibi
 • Hasta/ Danışan – Terapist İlişkisinin Sınırlarının Korunması ve Önemi
 • Pratik Uygulamalar

EĞİTİM YERİ

 • Çağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Not: Okullar açılana kadar online, açıldıktan sonra yüz yüze örgün eğitim şeklinde olacaktır.

 

VERİLECEK BELGE/SERTİFİKA

 • Çağ Üniversitesi Onaylı “Cinsel Terapilerde Yeni Nesil Uygulamalar (ACT – Kabul Ve Kararlılık Terapisi ve Davranış Terapileri)”  Eğitim Katılım Sertifikası

 

EĞİTMENLER:

 • Prof. Dr. Şükrü Uğuz  (Psikiyatrist & Psikoterapist)
  Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı
 • Uzm. Dr. Taner CANATAR  (Psikoterapist & Cinsel Terapist)
  TERAPİDER Genel Başkanı

EĞİTİM TARİHLERİ

 1. OTURUM  : 04 Ekim 2020
 2. OTURUM : 08 Kasım 2020
 3. OTURUM  : 13 Aralık 2020
 4. OTURUM : 10 Ocak 2021
 5. OTURUM : 07 Şubat 2021
 6. OTURUM : 07 Mart 2021
 • Pazar Günleri
 • Saat: 10.00 – 18.00 arası

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları
 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimliği Uzmanları ve Asistanları ( psikiyatri rotasyonu yapmış olanlar)
 • Aile Hekimleri
 • Aile Danışmanları
 • Psikoloji / PDR Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ve Asistanları*
 • Üroloji Uzmanları ve Asistanları*

* Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Üroloji Uzmanları ve Asistanları, eğitim öncesinde Prof. Dr. Şükrü Uğuz’un vereceği 1 günlük psikopatoloji dersini almak zorundadır.

**Eğitim ile ilgili güncel bilgilere Çağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sayfasından ulaşılabilir.