Ruh Sağlığı Yerinde Nesiller Yetiştirmek İçin Sağlıklı Aile İlişkilerinin Önemi Göz Ardı Edilemez…

Ruh Sağlığı Yerinde Nesiller Yetiştirmek İçin Sağlıklı Aile İlişkilerinin Önemi Göz Ardı Edilemez…

Ruh Sağlığı Yerinde Nesiller Yetiştirmek İçin Sağlıklı Aile İlişkilerinin Önemi Göz Ardı Edilemez…

Aile içinde kurulan iletişimin, çocuklara model olarak onların kişilik ve soysal gelişimleri ile daha sonraki yaşantılarını önemli ölçüde etkilediğine dikkat çeken Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR; “Aile, bireylerin ilk eğitimlerini aldıkları, toplumun temelini ve sürekliliğini sağlayan en önemli yapıdır. Bu yapı içerisinde oluşan olumlu ya da olumsuz yöndeki iletişim şekilleri aile bireylerinin aile dışındaki hayatlarını da etkilemektedir. Her ne kadar evlilik, bir bakıma birlikte yaşam sözleşmesi olsa da farklı aile ve kültürden gelen çiftlerin zaman zaman fikir ayrılıkları, bazı sıkıntılar ve tartışmalar yaşamaları kaçınılmaz olabiliyor. Evlenene kadar iki gönül bir olunca samanlığın seyran olacağını zanneden çiftler, evlendikten sonra mutsuzluklarının, tartışmalarının ve anlaşmazlıklarının kaynağını evlilik kurumuna yükleyerek bir müddet sonra ‘evlenmeseydik bunlar başımıza gelmezdi’ diye düşünmeye başlıyorlar. Ancak aşkı öldüren, sevgi ve saygıyı bitirip iletişimi bozan evlilik değil, maalesef kişilerin kendileridir. Kendisiyle barışık, huzurlu ve mutlu insanlar başkalarıyla da daha sağlıklı iletişim kurabilirler. İletişim bilgi ve becerilerinin temelinde ise sevgi, anlayış ve hoşgörü olmalıdır. Aile içinde kullanılan etkili iletişim, aile bağlarını güçlendirip ailenin daha sağlıklı süreçlerle devamını sağlarken, sağlıksız evlilikler sadece eşleri değil varsa çocukları, diğer aile bireylerini ve yakın çevreyi yani bir anlamda toplumu da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle ruh sağlığı yerinde ve mutlu nesiller yetiştirebilmek için sağlıklı aile ilişkilerinin önemi ve eğitimin önce evde başladığı gerçeği göz ardı edilmemelidir.” dedi.

Geleceğin mimarları olacak çocukların ve ergenlerin, sağlıklı yetişkinler olabilmeleri ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmelerinin anne-babaların onlara model olabilecek nitelikte olumlu tutum ve davranışlar sergilemeleriyle mümkün olabileceğini belirten Dr. CANATAR; “Ailede çocuklarla ve ergenlerle kurulan iletişim biçimleri onların yaşamı algılamalarında, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerinde, geleceğe yönelik davranış biçimlerini belirlemelerinde  etkili olmaktadır. Çocukların ve ergenlerin aile içinde kendilerini ifade edebilmeleri, dinlenildiklerini bilmeleri ve fikirlerine önem verildiklerini bilerek büyütülmüş olmaları gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Etkili bir iletişimin oluşturulamadığı, iletişim engellerinin yer aldığı bir ortamda ise çocukların sağlıklı gelişimleri mümkün değildir. Bu durumda çocuklar, özgürce düşünemeyen, düşünce ve duygularını açıkça dile getiremeyen bağımlı birer birey olurlar, gelecek yaşantılarında da çeşitli sorunlarla karşılaşırlar.  Yani aile ile sağlıklı iletişim, çocuğun öncelikle kendine, daha sonra da yaşadığı topluma ve dünyaya faydalı bir birey olmasını sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki ruhsal yönden sağlıklı ve mutlu bir yetişkin olabilmenin ön koşulu ruhsal yönden sağlıklı ve mutlu bir çocuk olmaktır.” dedi.

Bu gönderiyi paylaş