TERAPİDER 1. Çukurova Aile Danışmanlığı Sempozyumu

TERAPİDER 1. Çukurova Aile Danışmanlığı Sempozyumu

‘AİLE HEKİMLİĞİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI ENTEGRASYONU’

TARİH: 10 MART 2018
SAAT : 12.30 – 18.30
YER : SEYHAN OTELİ

12.30 – 13.00 KAYIT VE AÇILIŞ

13.00 – 13.30 AÇILIŞ KONFERANSI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice KURDAK

AİLE HEKİMLİĞİNDE AİLE DANIŞMANLIĞININ ÖNEMİ – Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR

13.30 – 15.00 PANEL

Moderatör : Doç. Dr. Kürşat ÖZŞAHİN

AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE AİLENİN İŞLEVLERİ – Prof. Dr. Psikolog Banu YAZGAN İNANÇ

AİLE İÇİ KURGU OLARAK SAĞLIK VE HASTALIK – Doç. Dr. Kenan TOPAL

BİRİNCİ BASAMAKTA AİLENİN DEĞERLENDİRİLMESİ – Doç. Dr. Sevgi ÖZCAN

15.00 – 15.30 ARA
15.30 – 16.15 KONFERANS

Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Uz. Dr. Aydan AKSÖYEK

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞINDA YAPILAN DOĞRULAR, YANLIŞLAR – Prof. Dr. Fevziye TOROS

16.15 – 17.15 PANEL

Moderatör : Doç. Dr. Fatma Gökşin CİHAN

EYVAH! YA ÇOCUĞUM BAĞIMLIYSA – Psk. İ. Sabri TİTİ

AİLE İÇİ İLİŞKİLERDE SAĞLIKLI SINIRLAR – Psk. Hatice ERTUĞRUL

17.15 – 17.30 ARA
17.30 – 18.15 KONFERANS

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Uz. Dr. Münevver TÜNEL

İYİ İNSANLAR, KÖTÜ İLİŞKİLER – Prof. Dr. Şükrü UĞUZ

18.15 – 18.30 KAPANIŞ

 

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

Pof. Dr. Nafiz BOZDEMİR
(ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Doç. Dr. Sevgi ÖZCAN                                Uz. Dr. Taner CANATAR
(ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)        (TERAPİDER Genel Başkanı)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ *

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre AYNA (Çağ. Ünv. ve Dicle Ünv. Psikoloji Bölümü)
Öğr. Gör. Uz. Dr. Aydan AKSÖYEK (BÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı & TERAPİDER Genel Başkan Yardımcısı)
Öğr. Gör. Klinik Psk. Hülya AYNA (Çağ Ünv Psikoloji Bölümü & TERAPİDER Üyesi)
Öğr. Gör. Uz. Dr. A. Gürhan POÇAN (BÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı & TERAPİDER Yönetim Kurulu Üyesi)
Psk. Hatice ERTUĞRUL (TERAPİDER Yönetim Kurulu Üyesi)
Psk. İ. Sabri TİTİ (Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi & TERAPİDER Yönetim Kurulu Üyesi)
Uzm. Psk. Dan. Ümran ÖRKÜN (TERAPİDER Kurucu Üyesi)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU*

Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR (ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Psikolog Banu Yazgan İNANÇ (Toros Ünv. Psikoloji Bölümü)
Prof. Dr. Fevziye TOROS (MÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Şükrü UĞUZ (Çağ Ünv. Psikoloji Bölümü & Davranış Terapileri Akademisi)
Doç. Dr. Fatma Gökşin CİHAN (NEÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Hatice KURDAK (ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Sevgi ÖZCAN (ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)
Doç. Dr. A. Kürşat ÖZŞAHİN (BÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Kenan TOPAL (SBÜ Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği)
Uz. Dr. Münevver TÜNEL (BÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

 

* Alfabetik sıra ile düzenlenmiştir.

 

Sempozyum Afişi: https://www.terapider.org/wp-content/uploads/2018/02/sempozyum.jpg

Bu gönderiyi paylaş