TERAPİDER 2. Çukurova Sempozyumu – “Farklı Boyutlarıyla Cinsel Sağlık”

TERAPİDER 2. Çukurova Sempozyumu – “Farklı Boyutlarıyla Cinsel Sağlık”


TARİH :  02 Mart 2019

SAAT   :  09.30 – 18.00

YER     :  Başkent Üniversitesi Kışla Sağlık Yerleşkesi / Adana

Sempozyum Programı

  09.30 – 10.00 KAYIT VE AÇILIŞ         

  10.00 – 10.30 AÇILIŞ KONFERANSI

  Oturum Yöneticisi :  Prof. Dr. A. Kürşat ÖZŞAHİN

 • CİNSEL SAĞLIĞIN BİREYSEL, AİLESEL VE TOPLUMSAL ROLÜ : Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR

 10.30 – 11.30 PANEL: CİNSEL KİMLİK VE CİNSEL EĞİTİM       

  Oturum Yöneticisi :  Uzm. Psikolog Mehmet DUMAN

 • BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ : Prof. Dr. Psikolog Banu YAZGAN İNANÇ
 • ÇOCUK VE ERGENLERE CİNSEL EĞİTİM VERMENİN İNCELİKLERİ : Klinik Psikolog Yaşam Yanardağ ÇELİK

11.30 – 11.45 ARA                                                                                                                                                                  

11.45 – 13.15 PANEL: CİNSEL YAŞAM

  Oturum Yöneticisi :  Dr. Yakup ŞAHİN

 • SAĞLIKLI VE MUTLU BİR CİNSEL YAŞAM İÇİN BESLENME VE HAYAT TARZI ÖNERİLERİ:   Öğr.Gör. Uzm.Dr. Aydan AKSÖYEK
 • MENOPOZ VE KADIN CİNSELLİĞİ     Öğr.Gör. Uzm.Dr. A. Gürhan POÇAN
 • ANDROPOZ VE ERKEK CİNSELLİĞİ  :   Öğr.Gör. Uzm.Dr. Cevahir ÖZER

  13.15 – 14.15 ÖĞLE ARASI                                                                                                                                        

  14.15 – 16.15 PANEL: CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIMDA FARKLI DİSİPLİNLERİN ROLLERİ VE SINIRLARI

   Oturum Yöneticisi                        :  Prof. Dr. Sevgi ÖZCAN (Birinci Basamak Yaklaşımı)

 • ENDOKRİNOLOJİ YAKLAŞIMI   :  Öğr.Gör. Uzm.Dr. Filiz Ekşi HAYDARDEDEOĞLU
 • JİNEKOLOJİ YAKLAŞIMI             :   Prof. Dr. Bülent HAYDARDEDEOĞLU
 • ÜROLOJİ YAKLAŞIMI                  :   Prof. Dr. Tahsin TURUNÇ
 • PSİKİYATRİ YAKLAŞIMI              :   Uzm. Dr. Deniz Koray GÖRÜCÜ

 16.15 – 16.45 ARA                                                                                                                                                                       

 16.45 – 17.15 KONFERANS

  Oturum Yöneticisi :  Uzm.Dr. Irmak TOKERİ

 • CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA CİNSEL TERAPİ NE VADEDİYOR? Uzm.Dr. Taner CANATAR

 17.15 – 18.00 KONFERANS

  Oturum Yöneticisi :   Dr. Öğr. Üyesi Ebru ALTINTAŞ

 • AŞKIN VE CİNSELLİĞİN NÖROBİYOLOJİSİ :  Prof. Dr. Şükrü UĞUZ

 18.00 KAPANIŞ 

 

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI

 • Pof. Dr. Nafiz BOZDEMİR
  (ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

 •  Uzm. Dr. Taner CANATAR
  (TERAPİDER Genel Başkanı)

SEMPOZYUM SEKRETERYA

 • Öğr. Gör. Uzm. Dr. Aydan AKSÖYEK
  (BÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı & TERAPİDER Genel Başkan Yardımcısı)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU *

 • Prof. Dr. Sevgi ÖZCAN (ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı & TERAPİDER)
 • Öğr. Gör. Uzm. Dr. Aydan AKSÖYEK (BÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı & TERAPİDER Genel Başkan Yardımcısı)
 • Öğr. Gör. Uzm. Dr. A.Gürhan POÇAN (BÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı & TERAPİDER)
 • Uzm. Dr. Deniz Koray GÖRÜCÜ ( Psikiyatrist & TERAPİDER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Psk. Hatice ERTUĞRUL  (TERAPİDER Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Psk. İ. Sabri TİTİ (Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi & TERAPİDER Yönetim Kurulu Üyesi)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU*

 • Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR  (ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Bülent HAYDARDEDEOĞLU (BÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Psikolog Banu Yazgan İNANÇ (Toros Ünv. Psikoloji Bölümü)
 • Prof. Dr. Sevgi ÖZCAN (ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı & TERAPİDER)
 • Prof. Dr. A. Kürşat ÖZŞAHİN  (BÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Tahsin TURUNÇ   (BÜTF Üroloji Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Şükrü UĞUZ  (Çağ Ünv. Psikoloji Bölümü & Davranış Terapileri Akademisi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru ALTINTAŞ (BÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
 • Öğr. Gör. Uzm. Dr. Filiz Ekşi HAYDARDEDEOĞLU (BÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı)
 • Öğr. Gör. Uzm. Dr. Cevahir ÖZER  (BÜTF Üroloji Anabilim Dalı)

* Alfabetik sıra ile düzenlenmiştir.

Sempozyum İletişim

Bu gönderiyi paylaş