Uluslararası Aile Günü

Uluslararası Aile Günü

Uluslararası Aile Günü

Aile kurumu, boyutları ve içeriği değişime uğramakla birlikte insanlık tarihi boyunca toplumun temel birimi olma özelliğini korumuştur. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Eylül 1993 tarihinde aldığı bir kararla 15 Mayıs’ı “Uluslararası Aile Günü” olarak ilan etmiş, 1994 yılından itibaren de tüm dünyada ve ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır. Bu günün yer aldığı hafta olan 15–21 Mayıs ise “Aile Haftası” olarak kabul edilmiştir.

Aile Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Uz.Dr. Taner CANATAR; ‘Tarih boyunca Türk toplumları aile yaşamına büyük önem vermişlerdir. Buna rağmen geleneksel Türk ailesinde yaşanan çözülmeler, kuşaklar arasında ortaya çıkan farklılıklar, boşanma oranlarındaki büyük artış, nikahsız evlilik yaşantılarının ve ebeveynsiz çocukların giderek artması vb. sebeplerle değişen aile yaşamına bağlı sorunların çığ gibi büyümesi, günümüzün en önemli konularından biri haline gelmiştir. Yine son dönemlerde aile bireyleri, teknolojinin ilerlemesi ve yaşam koşullarının zorlaşmasıyla bir evin içerisinde çoğu zaman birbirlerine yabancı bir şekilde yaşamaya başladılar. Oysa yolunda giden sağlıklı ve huzurlu bir aile yaşantısı, bireysel mutluluk ve toplumsal gelişim açısından hayati önemdedir. Toplumun temeli de aile olduğu içindir ki ruh sağlığı yerinde ve mutlu nesiller yetiştirebilmek için farkındalığın, bilinçlenmenin ve sağlıklı aile ilişkilerinin önemi göz ardı edilemez.’ dedi.

TERAPİDERolarak; “mutlu bireyler, sağlıklı aileler ve huzurlu bir toplum için…” sloganıyla aile işlevlerinin, gereksinimlerinin ve sorunlarının daha iyi anlaşılması yönünde çalışmalar yürütmekte olduklarını belirten Dr. CANATAR; ‘Bireylerin evlenip bir aile olma kararını vermeden önce, birey olacak olgunluğa erişmeleri ve ailelerine olan bağımlılıklarından kurtulmaları gereklidir. Bunu başaramayan biri için aile kurma sorumluluğu ağır gelebilir. Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet, çocuk yaşta evlilikler ve boşanma oranları, yolunda gitmeyen ve derhal müdahale edilmesi gereken acil konulardır. Ailelerin sağlıklı gitmeyen beraberlikler için yardım almamaları, hatta bunu yaşanılması kaçınılmaz doğal bir süreç gibi algılamaları sağlıksız ve mutsuz nesiller yetiştirmelerine neden olacaktır.Bu doğrultudaTERAPİDER olarak, kamuoyu ile paylaştığımız deklarasyonumuzda da belirttiğimiz gibi ‘Evlilik Öncesi Anne, Baba ve Eş Eğitimleri’ ile ‘Boşanma öncesi Aile ve Evlilik Terapileri’ yasal olarak şart olmalıdır. Ayrıca ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerinin aile konusundaki farkındalığı arttırılmalı, aileleri destekleyici faaliyetler teşvik edilmeli, ailelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmesine yardım edilmeli ve de ailelere yönelik mümkün olan tüm korumalar ve yardımlar sağlanarak güvence altına alınmalıdır. Bu vesileyle ülkemizdeki tüm ailelerin Uluslararası Aile Günü ve Haftası kutlu olsun.’ dedi.

Bu gönderiyi paylaş