Prof.Dr. Sevgi (Paycı) ÖZCAN

Doç.Dr. Sevgi (Paycı) ÖZCAN

Aile Hekimliği Uzmanı

1969 yılında Mersin’de doğan Dr. Sevgi (Paycı) Özcan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olmuştur. Çorum ve Aydın illerinde pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra, 1997 yılında Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış, 2002’de uzman, 2007’de yardımcı doçent, 2011’de doçent ünvanlarını almıştır. Halen aynı birimde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Birçok bilimsel projede, toplantıda ve dergide görev yapan; ulusal ve uluslararası yayınları bulunan; tıp fakültesi öğrencilerine ve asistanlarına aile hekimliği dersleri anlatan; multidisipliner eğitimlerin hazırlanması, koordinasyonu ve uygulanmasında aktif olarak çalışan Dr. Özcan, Tıp Fakültesi “Ölçme Değerlendirme”, “Eğitici Eğitimi” ve “Asistan” kurullarında da eğitici olarak yer almaktadır. Bireylere/ailelere sunduğu bütüncül sağlık hizmetini (sağlığın sadece biyolojik değil psikososyal, varoluşsal ve kültürel boyutlarıyla da ele alınması) geliştirebilmek amacıyla yıllar içerisinde “İletişim”,, “Stres Yönetimi”, “Sigara Bıraktırma”, “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı”, “Bilişsel Davranış Terapisi Temelli Hasta Yönetimi”, “Sosyal Sorun Çözme”, “Cinsel Eğitim ve Danışmanlık” vb. alanlarda çeşitli eğitimlere ve kurslara katılmıştır. Başlıca araştırma ve çalışma alanları; mezuniyet öncesi/sonrası tıp eğitimi, birinci basamakta psikososyal sorunların yönetimi, kronik hastalıkların yönetimi ve sağlıklı yaşam danışmanlığıdır. European Academy of Teachers in General Practice, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Aile Hekimliği Akademisi ve TERAPİDER üyesidir.

Evli ve iki çocuk annesidir.