Hakkımızda

Kısa adı TERAPİDER olan ‘Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği’, kurulduğu Haziran 2015’den  bu yana “mutlu bireyler, sağlıklı aileler ve huzurlu bir toplum için…” sloganıyla aile, çift ve evlilik terapileri, aile danışmanlığı ve cinsel sağlık alanlarında yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı ve düzenlediği eğitimlerle sertifikasyon standartları sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda ana ilkemiz; alanda çalışan psikiyatrist, aile hekimi, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı, pedagog, sosyal hizmet ve davranış bilimleri uzmanlarını bir araya getirerek etik değerleri ve ahlaki duruşu olan, donanımlı ve iyi eğitimli bir ulusal terapistler derneği oluşturmaktır. Her ne kadar profesyonel etik standartların oluşturulması tartışmaya açık bir konu olsa da TERAPİDER olarak, en azından kendi içimizde gönüllü yer alan profesyonellerin etik ilkeler eşliğinde çalışmalarını sağlayarak geriden gelen meslektaşlarımıza örnek tutumlar sergilemeyi ve böylece etik uygulamaların yerleşmesini amaçlamaktayız. Çatısı altında yer alan meslek profesyonellerinin haklarını koruyarak destekleyici ve geliştirici faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası eşgüdümlü dernekler ile iş birliği içinde bütüncül bir eğitim hizmeti sunmak gayreti içinde olan derneğimiz aynı zamanda halkımızın eğitimine ve bilinçlenmesine de büyük önem vermektedir.


Uz Dr Taner Canatar

Uzm.Dr. Taner CANATAR

TERAPİDER Genel Başkanı

Öğr.Gör.Uzm.Dr. Aydan AKSÖYEK

Öğr.Gör. Uzm.Dr. Aydan AKSÖYEK

TERAPİDER Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

TERAPİDER Başkan Yardımcısı

Kl. Psk. Seda IŞIK

Genel Sekreter

Uzm. Psk. Gül KIR

Sayman

Psk. Dan. Ayşe YAĞ

Üye