2016 Yılı Basın Bültenleri

Terör Sonrası Stres Bozukluğuna Dikkat!

Tüm toplumların yüzyıllardır felaket olarak tanımladığı terör eylemlerinin, ülkemizde de yıllardır gündemden hiç inmeden varlığını sürdürmesinin, bireylerin gündelik hayatlarının yanı sıra geleceğe yönelik arzu, umut ve beklentilerine de ciddi şekilde zarar verdiğini  ifade eden Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR; ‘Terör; politik, dini veya ekonomik bazı hedeflere ulaşmak için uygulanan her türlü şiddet olarak tanımlanmaktadır. Dilimizdeki kullanımı ve zihinlerdeki ilk karşılığı ise “korku” ya da “dehşet”dir. Bu doğrultuda teröristler, insanları bir şekilde dehşete düşürerek korkutma, buna bağlı...

Mutsuz Evliliklerin Üstesinden Gelme Yolları

Evlilik ilişkisinin; sevgi, saygı, paylaşma ve hoşgörü ile yürütülürse mutluluğun, yürütülemez ise de mutsuzluğun başlıca kaynaklarından birisi olduğunu ifade eden Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR; “Evlilik, ‘ben’i koruyarak ‘ben’ ve ‘sen’ den ‘biz’ oluşturabilme arzusudur. Kadın ve erkek bakış açısındaki temel farklılıklar, duyguları, ihtiyaçları, bedensel duyumları, davranışları ve seçimleri olduğu kadar söylemleri, öncelikleri ve ilgi alanlarını da doğrudan etkiler. Bunun sonucunda da kadınların ve erkeklerin birbirlerinden uzaklaşma nedenleri de farklı olur. Kadın için erkeğin ilgi göstermesi...

Tecavüz Yasallaştırılamaz, Çocuk Gelin Olamaz…

Çocuklara cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde, cezanın ertelenmesini öngören ve kamuoyunda çocuk istismarcısına evlilik hakkı olarak bilinen yasa önergesiyle ilgili görüşlerini açıklayan  Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Uzm. Dr. Taner Canatar; 'tecavüze ve cinsel istismara uğrayan bir çocuğun bunu kendisine yapan kişiyle evlendirilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu durumun en az tecavüz kadar ağır bir travma yaratacağını' belirtti. Dr. CANATAR; "Cinsel şiddet ve tecavüz, kime yönelik olursa olsun kabul edilemeyecek, özrü ya da hafifletici nedeni olamayacak bir...

Evlilik Yorgunluğuna Dikkat!

Huzurlu ve tatmin edici bir ilişkinin çiftler için fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlık açısından oldukça faydalı olduğu bilinse de hiç bir evliliğin mükemmel ve sorunsuz olmadığını ifade eden TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR; “Herkesin hayalinde mutlu ve sağlıklı bir ilişki yaşamak vardır. Buna rağmen farklı kültür ve ailelerden gelen bireylerin kimi zaman fikir ayrılıkları, tartışmalar, sıkıntılar yaşamaları kaçınılmaz olabiliyor. Eskiden eşler arasında şiddetli geçimsizlik boşanma sebebi olarak görülürken günümüzde ise 'evlilik yorgunluğu' adı verilen bir kavram ortaya...

Evliliklerde İlk Beş Yıla Dikkat!

Günümüzde, toplumun temel yapı taşını oluşturan aile kurumunun sağlıklı bir  şekilde varlığını sürdürebilmesi, mutsuz evliliklerin ve boşanma oranlarının giderek artması nedeniyle çıkmaza girmeye başlamıştır. Boşanmaların yaklaşık yarısının evliliğin ilk beş yılı içinde olduğunu belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner Canatar; “Sevgi ve aşk iki insanı bir araya getirip birlikte tutan özel duygulardır. Ancak bu duyguları sadece hissetmek yetmez, göstermek, korumak ve emek vermek gerekir. Aşkın devamı için eşlerin birbirlerine zaman ayırmaları, sohbet edebilmeleri, serbest zamanları beraber...

Evlilikler Romantik Kıskançlık Tehditi Altında…

Kıskançlık, özellikle Türkiye’de evli çiftler arasında çok büyük sorunlara yol açan en önemli etkenlerin başında geliyor. Kıskançlığın da sevgi, öfke, korku, üzüntü gibi temel insani duygularımızdan biri olduğunu belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner Canatar; “İnsanın doğasında var olan bir duygu olsa da kıskançlık, yakın ilişkilerde en güçlü, yaygın ve yıpratıcı duygulardan biri olarak değerlendirilmektedir. Birçok araştırmacı, kıskançlığın evrensel olduğunu  ancak ‘normal’ ve ‘anormal’i belirleyen temel faktörün bireyin içinde yaşadığı toplum ve kültürel değerler olduğunu vurgulamaktadır. Anormal kıskançlık...

Çocukların Okul Uyumları İçin Aile Desteği Arttırılmalıdır…

Bu sene yaz tatili bayramın da araya girmesi ile uzadığı gibi, okulların açılış tarihi ile ilgili belirsizlikler çocukların kendilerini eğitim ve öğretim yılına hazırlamalarını zorlaştırdı. Uzun tatiller ve belirsizlikler de her zaman bir miktar uyum sorununu beraberinde getirir.  Bu nedenle  ailelerin ve öğretmenlerin çocuklara  karşı daha anlayışlı ve sabırlı olmaları gerektiğini ifade eden TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner Canatar; ‘Okula ilk kez başlayan öğrencide kaygı ve heyecan fazla olsa da okulu tanıyan öğrenci için bile...

Aile İçi Huzursuzluklar ve Boşanmalar Giderek Artıyor…

Günümüzde aile içi huzursuzlukların ve boşanmaların giderek arttığını belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR boşanma sebeplerini açıkladı: ‘Evlilik, mutluluğa atılan bir adımdır ve bir anlamda da tamamlanmak, bütünleşmek  demektir. Evlenecek olan tüm çiftlerin hayalinde de mutlu bir evlilik yaşamı vardır. Buna rağmen farklı aile ve kültürden gelen çiftlerin kimi zaman fikir ayrılıkları, bazı sıkıntılar ve tartışmalar yaşamaları kaçınılmaz olabiliyor. İşte sağlıklı ve mutlu bir evlilik, bu bütünlük duygusunu verdiği için kişiye kendini güvende hissettirir. Ama güven yoksa bu takdirde hırçın ve...

TERAPİDER “Doğru Eş Seçme Kriterini” açıklıyor…

Elbette ki evlenecek tüm çiftlerin hayalinde mutlu ve sağlıklı bir ilişki yaşamak vardır. Ancak evlenebilmek için kişinin birey olacak olgunluğa erişmesi ve ailesine olan bağımlılığından kurtulması gereklidir. Bunu başaramayan biri için evlilik ve anne-baba olma sorumluluğunun ağır gelebileceğini ve bu nedenle mutsuz evliliklerin oranının giderek arttığını ifade eden TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner Canatar; ‘Ebeveynler, her ne kadar çocuklarının iyiliği için uğraşıyor olsalar da açık ya da gizli bir çok yolla, farkında olmadan onların yalnızca bazı...

Evlilik Öncesi Anne-Baba ve Eş Eğitimleri Şart Olmalı…

Evlenmeye hazırlanan çiftler, birbirlerinden yaşam boyu sevgi, bağlılık, güven, cinsellik, neslin devamı, arkadaşlık ve benzeri birçok farklı ihtiyaçlarının doyurulmasını ve sonuçta mutlu olmayı beklerler. Ömür boyu beraber ve mutlu olmak için başlanılmış bu birlikteliklerin bir kısmında, maalesef, kısa bir süre sonra sorunlar çıkmaya başladığını belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR; ‘Evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanımamaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturmamaları, eşiyle etkili iletişim kurma yollarını ve ortaya çıkabilecek sorunlarla nasıl baş edileceklerini bilmemeleri...

Sağlıklı Bir Aile ve Toplum Yaşantısı İçin Cinsel Eğitim Şart…

Cinsel eğitim, toplumun genel cinsel sağlığını korumak ve çocuklar ile ergenlerin erişkin yaşama sağlıklı bir geçiş yapabilmelerini kolaylaştırmak nedeniyle her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Cinsel eğitimin sanıldığı gibi gençleri yanlış cinsel ilişkilere özendirici değil, tam tersine daha sorumlu ve doğru davranışlara yönlendirici bir rol oynayacağını belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uzm. Dr. Taner CANATAR; “Toplum olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek; bedensel, ruhsal, zihinsel, sosyal ve cinsel yönden kendisi ve çevresi ile barışık bireyler yetiştirmekle mümkündür. Bu nedenledir...

Toplum ve Aile Yapısı İçin Yeni Bir Teknolojik Tehdit: “Siberkondria”

Yapılan çalışmalar, neredeyse her üç kişiden birinin sağlıkla alakalı konularda internetten araştırma yaptığını ve buna göre kendilerine teşhis koyduklarını yani “siberkondria” eğilimi taşıdığını gösteriyor. İnternet üzerinden her tür bilgiye kolayca ulaşabilirken, bu bilgilerin doğruluğunun ve ne kadar işimize yarayabileceğinin belirsiz olduğunu ifade eden TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR; ‘ Çağın hastalığı olarak tanımlanmaya başlanan Siberkondria, kişilerin internette okudukları bilgilere göre kendi şikayetlerine tanı koymaları hastalığıdır. Uzun yılladır sağlığı ile ilgili yoğun kaygı yaşayanlar halk arasında “hastalık hastası” veya tıp camiasında “hipokondriyak” diye...

İlk Gece Hurafeleri Evlilik Korkusuna Yol Açıyor…

Milenyum çağında olmamıza rağmen, evliliğin ilk gecesi yani gerdek gecesi, cinsel sorunla karşılaşan ve uzun yıllar bununla mücadele etmek zorunda kalan çiftlerin sayısı her geçen gün artıyor.Yapılan araştırmaların; çocukluk dönemini baskı altında geçiren, cinselliği ayıp, yasak ya da günah olarak gören kadın ve erkeklerin sayısının giderek arttığını gösterdiğini belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uzm. Dr. Taner CANATAR; ‘Maalesefcinsel sorunları ve cinselliği konuşmakta özgürlüğü kısıtlı olan bir toplumuz. Asırlar öncesinden süregelen cinsellikle ilgili mitler (doğru bilinen yanlışlar, hurafeler) ve de cinselliğin ayıp, yasak, günah olarak ifade edilmesi nedeniyle başarısız...

Yaz Tatili Aile Yapısının Güçlenmesi İçin Fırsat Olarak Görülmelidir…

Tam gün devam eden okul yaşantısı, eve geliş ile uyuma saati arasında kalan sürenin oldukça az olması, bu kısa sürenin de çoğunlukla etüd, kurs vb uğraşlarla doldurulması hem öğrencilerin gün içinde keyif veren aktiviteler gerçekleştirmelerine engel olmakta hem de aile içinde birlikte geçirilen zamanı azaltmaktadır. Artık teknolojinin ilerlemesi ve yaşam koşullarının zorlaşmasıyla aile bireylerinin bir evin içerisinde çoğu zaman birbirlerine yabancı bir şekilde yaşamaya başladıklarını, hatta aile içi iletişimin “ne yedin, ne yaptın?” gibi soruların ötesine gidemez hale geldiğini belirten Aile...

Çocukların Tecavüzcüsü ile Evlendirilmesi Tecavüzü Meşrulaştırmaktır!

“Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun onayladığı rapor, çocukların cinsel istismarının “rızaya” dayalı olabileceğini ama yine de suç olarak kalması gerektiğini söyledikten sonra, çocuk istismarcısının tecavüz ettiği çocukla 5 yıl boyunca “sorunsuz” ve “başarılı” bir evlilik sürdürmesi halinde denetimli serbestlikten yararlanmasını öneriyor.Eğer istismarı gerçekleştiren de 15 yaşın altında olursa istismar suç olmaktan çıkarılıyor. Bu da ailelerin 15 yaş altı çocuklarını (şimdilik resmi nikahla olmasa...

15 Mayıs Uluslararası Aile Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Eylül 1993 tarihinde aldığı bir kararla 15 Mayıs’ı “Uluslararası Aile Günü” olarak ilan etmiş, 1994 yılından itibaren de tüm dünyada ve ülkemizde kutlanmaya başlanmıştır. Bu günün yer aldığı hafta olan 15–21 Mayıs ise “Aile Haftası” olarak kabul edilmiştir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla, 15 Mayıs'ın Uluslararası Aile Günü ilan edilmesinin temelinde; toplumun tüm kesimlerinin aile konusundaki farkındalığının artırılması, aileleri destekleyici faaliyetlerinin teşvik edilmesi, ailelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmesine yardım edilmesi ile ailelere yönelik mümkün olan...

Teknoloji Bağımlılığı Çocuklarımızın Sağlıklı Gelişmesini Engelliyor…

Teknolojinin gelişmesi ile bilgisayar ve internet kullanımı toplumun her kesiminde ve bütün yaş gruplarında yaygınlaşmış, dünyada her türlü bilgiye sınırsız bir erişim sağlanmış, bilgi paylaşımı kolaylaşmıştır. Ancak internetin çok hızla yaygınlaşması, aşırı internet kullanımı gibi bir olumsuz sonucu da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, dünya üzerinde milyonlarca internet kullanıcısının bir kısmı “internet bağımlısı” olarak tanımlanmaktadır. Sanılandan çok daha fazla sayıda ailenin teknoloji bağımlılığı sorunu yaşadığını belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uz. Dr. Taner CANATAR; ‘Özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen...

Sağlıklı Cinselliğin Olmadığı Evlilikler Sağlıklı Sürdürülemez!

"Neredeyse aylardır cinsel birlikteliğimiz yok. Bu, birbirimizi sevmediğimiz ya da iyi anlaşamadığımız anlamına gelmiyor. Aslında düzgün bir evliliğimiz var ama iş hayatı ve çocuklar bizi öylesine yoruyor ki baş başa kalacak fırsat bulamıyoruz, nadiren bulsak bile uyuyup, dinlenmekten başka bir şey yapamıyoruz." gibi yakınmaları her geçen gün daha fazla duymaya başladık. Cinsellik barındırmayan evlilik olur mu?Sanılandan çok daha fazla sayıda çiftin cinsel sorun yaşadığını belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uzm. Dr. Taner CANATAR; ‘Cinsellik, günümüzde hâlâ...

Evlilikten Vazgeçilebilir Ama Anne- Babalıktan Asla!

Aile kurmak üzere, ruhen ve bedenen bir araya gelinmesi olarak bilinen “evlilik”, bireylerin hayatlarındaki en önemli olaylardan biridir. Bir dönüm noktası olan ve hayatın geri kalanını büyük ölçüde etkileyen evlilik hayatında, birlikteliğin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için sevginin tek başına yeterli olmadığını belirten TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Uzm. Dr. Taner CANATAR; “Hemen herkes, kendisini kendinden daha iyi anlayacağını umduğu ruh ikizini aradığını söyler. Ruh ikizini bulduğunu savunan bazı kişiler ise şaşırtıcı bir şekilde evliliklerindeki heyecan bittiği için kısa zaman...

Kadınlarımıza Senede Bir Gün Değil Hergün Saygı!

İnsan hakları temelinde, kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına adanan Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür.Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmış olup 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygınlaşmıştır. Buna rağmen ülkemizde kadın hakları alanında olup biten tüm olumsuzluklar ve ihlallerin her geçen gün arttığını ve tehlikeli bir noktaya gitmekte...

Kadınlarımızı Pembe Taksi İle Değil, Pembe Hayallerini Yok Etmeyerek Koruyabiliriz!

Kadın şiddetinin ve tecavüzlerin önüne geçilmesini amaçlayan “pembe taksi uygulaması” birkaç gün önce Sivas’ta başlatıldı. Uygulamanın, kadına yönelik şiddet olaylarının azalmasına katkı sağlayabileceği ifade edilse de sosyal medyada çok fazla olumsuz tepki görmesi üzerine, görüşleriyle kamuoyu gündemi yaratmayı başaran TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) konu ile ilgili bir basın bülteni yayınladı.Türkiye'de her 2 kadından birinin fiziki şiddet gördüğünü belirten TERAPİDER Genel Başkanı Uz. Dr. Taner Canatar; ‘Ülkemizde kadınların yaklaşık yarısı taciz ve şiddetin çeşitli şekillerine maruz kalıyor. Tacize ya da şiddete maruz kalan...

Sevgi, Sadece 14 Şubat’a Özgü Değildir!

Toplumumuzda halen aşkın ve sevginin hakkının yeterince verilemediğine dikkat çeken TERAPİDER (Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği) Genel Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Uz.Dr. Taner Canatar, 14 Şubat’ın anlamını sorguladı. “Her insan yılda bir kez dahi olsa kendini özel hissetmek ister. Ama sevilen kişiye yılın sadece bir günü özelmiş gibi davranılması bu günün anlamını biraz da olsa yitirmesine sebep oluyor. Ne acıdır ki günden güne üretmeden tüketmeyi alışkanlık haline getiren toplumumuzda, 14 Şubat’ı kutlarken sevmeyi, sevilmeyi, aşık olmayı, evliliği ya da aile olmayı tam anlamıyla...

Tv Dizileri Toplumun Ailesel Değer Yargılarını Sarsabilir…

Eskiden beri Türk halkı olarak dizi izlemeyi seviyor olsak da son dönemlerde dizilere olan merak ve ilgimiz iyice fazlalaştı. Toplum yapımız da giderek daha tüketici bir hal aldığından televizyon kanallarıyla birlikte dizi sayıları arttı ve içerikleri değişti. Bu değişimle birlikte dizi ve evlendirme programlarının aile yapısını ve de toplumun aile kavramına ait değer yargılarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Uz. Dr. Taner CANATAR, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Günümüzde çok sayıda dizi...

Karne Değerlendirmesini, Krize ya da Gelişim Fırsatına Çevirmek Elinizde…

Yarıyıl tatiline günler kala milyonlarca öğrenci ve velileri karne heyecanı sarmış durumda. Birkaç gün içerisinde öğrenciler karnelerini alıp velileriyle paylaşacak. Bu durumda da karne değerlendirmesinin, çocuk açısından gelişimsel bir krize ya da fırsata dönüşmesi, tamamen anne babaların değerlendirme ve tutumlarına bağlı olacak. Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER), yarıyıl tatili için hatalı davranışlar ve öğrencilerde yarattığı tahribatlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.KARNE BAŞARISI ÇOCUĞUN HAYATTAKİ BAŞARISININ TEK ÖLÇÜTÜ DEĞİLDİR!TERAPİDER Genel Başkanı Uzm. Dr. Taner CANATAR; “ Karne değerlendirmesi çocuklarımızın özgüvenini zedeleyici bir biçimde yapılmamalıdır....

Pedofili ve Ensest İlişkiler Meşrulaştırılamaz

Son günlerde çocuklara yönelik cinsel ilginin arttığına dair haberler medyada geniş şekilde yer almakta. Toplumun cinsel sapkınlıklar ve ensest ilişkiler konusunda tutarlı davranmadığına dikkat çeken TERAPİDER Genel Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti Uz. Dr. Taner CANATAR; " Bir yanda hem çocuk yaştaki evlilikleri hem de öz babanın kendi kızına şehvet duyabileceği fikrini normalleştirme çabalarına, öte yanda ise haklı olarak bu durumun asla kabul edilemez olduğu feryatlarına şahit oluyoruz. Pedofili (sübyancılık), günümüz psikiyatri sınıflandırma sistemlerinde ‘parafililer’ yani ‘cinsel sapkınlıklar’ ana kategorisi altında ele alınır. Pedofil, en az...

Çocuk Gelinler Toplumun Aile Yapısını Tehdit Ediyor…

Türkiye'de batıda yapılan evliliklerin dörtte biri, doğuda yapılan evliliklerin ise üçte biri çocuk yaşta yapılıyor ve 10’lu yaşlara kadar inmiş durumda. Uzmanlar, toplumun çoğunluğu tarafından önemli bir sorun olarak görülmeyen erken yaşta evliliklerin, hem çocuk gelinleri, hem ailelerini hem de toplumu, gerek kısa vadede gerekse uzun vadede büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğinin ve aile yapımızı tehdit ettiğinin altını çizdiler. Konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Aile ve Evlilik Terapisti  Uz.Dr. Taner CANATAR;artık normalleştirilen ve meşrulaştırılan...